Ogłoszenie postępowania zakupowego nr 1/2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn. "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I".


Informujemy, że w dniu 18.04.2024 r. na stronie internetowej Karmelitów Bosych w Zamartem zostało opublikowane Postępowanie Zakupowe w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytów – Edycja 2: https://zamarte.karmelicibosi.pl/projekt-dom-pielgrzyma/
Przedmiot postępowania: Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I

Oferty należy składać do 20.05.2024r. do godz. 10:00.
Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Przeor Klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem o. Zbigniew Kolka, nr tel. 52 388 15 30.