logo czyste powietrze

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego prezentuje informację kwartalną w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

czyste powietrzeIVkw2022

Czyste Powietrze - Punkt konsultacyjny w UM w Kamieniu Kraj.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że 8 czerwca 2021 r., o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim, na sali narad odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy.
Podczas spotkania zostaną udzielone informacje na temat możliwości dofinansowań z PP Czyste Powietrze.

Serdecznie zapraszamy.

Punkt informacyjno-konsultacyjny "Czyste Powietrze" w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych mieszkańców, Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie wsparcia oraz obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.