Baza noclegowa 7 km na południowy-zachód od Kamienia Krajeńskiego czynna cały rok dla 30 osób( 4 sypialnie, pokój dla kadry) toalety, natryski, kuchnia samoobsługowa, sala kominkowa, świetlica sportowa, przechowalnia sprzętu turystycznego, możliwość wypożyczenia rowerów na wycieczki do lasu, duże boisko sportowe, miejsce na ognisko. Doskonałe miejsce na zajęcia edukacyjne, rekreację i wypoczynek dla klasy szkolnej, grup wycieczkowych czy weekendowego wypoczynku dla całych rodzin. Ponadto jest to atrakcyjne miejsce na organizację uroczystości rodzinnych i koleżeńskich (urodzin, imienin, osiemnastki, przyjęć komunijnych, jubileuszy).

Zamówienia składać należy pod nr telefonów:
- (0-52)388-71-66,
- (0-52)389-45-36,
- (0-52)388-61-96,

 Walory przyrodnicze i ochrona przyrody 

Mimo, iż brakuje zabytków architektury okoliczne lasy w przewadze bukowo – dębowe, niekiedy sosnowo – świerkowe mogą stanowić trasy wspaniałych spacerów połączonych ze zwiedzaniem osobliwości przyrodniczych, których w okolicy Dąbrowy nie brakuje. Cały obszar gminy, w tym również sołectwo Dąbrowa objęty jest Kajeńskim Parkiem Krajobrazowym. Lasy okolic Dąbrowy są w zasięgu działania Nadleśnictwa Lutówko, które z dużą troską prowadzi ochronę różnych ekosystemów. Są to rezerwaty i pomniki przyrody, a  także użytki ekologiczne i uroczyska. Objęto ochroną gatunkową sporo osobliwych roślin, a także wiele gatunków zwierząt. Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadko występujących, endemicznych i zagrożonych wyginięciem. Poza starymi dębami, bukami oraz dorodnymi lipami, świerkami i modrzewiami, które można podziwiać w rezerwatach przyrody, przy drogach publicznych i siedzibach Nadleśnictwa w Lutówku  oraz Leśnictwa Gaj, godne uwagi są liczne śródleśne zastoiska, oczka wodne, bagna i torfowiska. Ciekawą roślinnością występującą na torfowiskach jest: rosiczka, borówka bagienna, żurawina błotna, w wodach grążel żółty i grzybień biały. Wody powierzchniowe, bagna i zarośla śródpolne są siedliskiem wielu gatunków roślin przybrzeżnych oraz ostoją zwierzyny i ptactwa. Do najciekawszych gatunków należą: bociany, żurawie, czaple, łabędzie, rybołowy, bieliki, puchacze, bąki, z ssaków wydry i bobry, a z płazów i gadów jaszczurki,  zaskrońce, padalce. W lasach występuje wiele gatunków grzybów, co powoduje późnym latem i jeśienią spory napływ grzybiarzy. Ze zwierząt powszechnie występują: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, a na polach zające, kuropatwy i bażanty. Na południowy-zachód od wsi Dąbrowa, znajdują się cztery rezerwaty przyrody:

  1. Na zachód od Dąbrowy w odległości 2 km - Rezerwat „Gaj Kamieński” - drzewostan dębowo – bukowy o powierzchni 10,04 ha utworzony w 1965 r. z licznymi stanowiskami roślin objętych ochroną ścisłą jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów oraz cenne przyrodniczo: zachyłka trójkątna, przytulina leśna, kostrzewa leśna, kokoryczka okołkowa.
  2. Na południowy-zachód od Dąbrowy w odległości 3-4 km znajdują się:
  • Rezerwat „Buczyna” - drzewostan bukowy o powierzchni 20,01 ha utworzony w 2000 r. Występują tu rośliny chronione: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, marzanka wonna oraz rzadkie jak: zachyłka trójkątna, kostrzewa leśna, bniec czerwony.
  • Rezerwat „Dęby Krajeńskie” - las grądowy z drzewostanem dębowo – bukowym o powierzchni 45,83 ha utworzony w 2000 r. dla trwałego zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych. Spośród pomników przyrody najliczniejsze to sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i grupy drzew, jeden powierzchniowy pomnik przyrody i jeden pomnik przyrody nieożywionej (głaz narzutowy). Większość tych pomników przyrody znajduje się na obszarach leśnych między Dąbrową a Lutówkiem. Szczególnie piękny jest aspekt wiosenny kiedy w kwietniu i maju kwitnie najwięcej roślin. Charakterystyczne są liczne stanowiska kwitnących zawilców, przylaszczek oraz konwalii majowej w okolicach Dąbrowy (przy skrzyżowaniu drogi z Dąbrowy do Lutówka i Starego Gronowa) Wszystkie te ciekawe miejsca i atrakcje przyrodnicze zaznaczone zostały w odpowiedni sposób na mapce tego folderu.
  • Rezerwat „Lutowo” - bór bagienny o powierzchni 19,39 ha utworzony w 1963 r. Z roślin objętych ochroną ścisłą znajduje się widłak jałowcowaty, barwinek pospolity i rosiczka okrągłolistna. Z roślin rzadkich to: bażyna czarna (gatunek reliktowy), modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata, turzyca odległokłosa.